Naši odvetnici Katarina Emeršič Polić in Manca Trček sta se v mesecih septembru in oktobru 2022 udeležili osnovnega izobraževanja za mediatorje pri Odvetniški zbornici Slovenije. Izobraževanje sta obe uspešno zaključili.

Mediatorki, čestitamo!

Več o medijaciji, ki jo izvaja Odvetniška zbornica Slovenije, lahko najdete na tej spletni strani.