Področja dela

Posvet s strokovnjakom?

  Naše odvetnice

  dr. iur., Republika Avstrija, Nataša Pirc Musar

  Opravljanje odvetniškega poklica miruje, trenutno Predsednica Republike Slovenije

  Ines Rostohar

  Odvetnica, partnerica in direktorica družbe

  Alja Poljšak

  Odvetnica in partnerica

  Manca Trček

  Odvetnica in partnerica

  Ula Tomaduz, mag. prav.

  Opravljanje odvetniškega poklica miruje, trenutno Vodja kabineta Predsednice Republike Slovenije

  Zadnje novice

  06.06.2023
  Postopek za postavitev skrbnika

  Postopek za postavitev skrbnika za odrasle, npr. za starše, za dementno osebo itd. se izvede pred sodiščem v nepravdnem postopku.…

  31.05.2023
  Skrbništvo za odrasle

  Skrbništvo za odrasle, kot primer skrbništvo za starše, je institut, ki se bo v praksi žal čedalje pogosteje uporabljal. Postavitev…

  24.05.2023
  Odpoved delavcu invalidu - kateri so potrebni koraki

  Delodajalec prejme odločbo ZPIZ o razvrstitvi zaposlenega v II. ali III. kategorijo invalidnosti. Kako naprej? Je možna odpoved delavcu invalidu?…

  Zanimiva sodna praksa

  16.03.2023
  Odškodnina za nepremoženjsko škodo

  Na vprašanje, kako se obravnava odškodnina za nepremoženjsko škodo v primerih, ko oškodovanec soprispeva k škodi, je odgovorilo Vrhovno sodišče…

  26.01.2023
  Dedni dogovor je podlaga za vknjižbo

  Vrhovno sodišče je presodilo, da dedni dogovor kot oblikovalna sodna poravnava o delitvi zapuščine lahko pomeni podlago za vknjižbo dogovorjenega…

  14.12.2022
  Sodba Vrhovnega sodišča glede skrbnosti

  Vrhovno sodišče verjame v dobroto ljudi! V vmesni sodbi je Vrhovno sodišče med drugim odločilo, da od povprečno skrbnega človeka…

  Naša časovnica

  Ustanovitev podjetja
  Družba dobi partnerico
  Nova širitev
  Povečanje obsega poslov
  Sprememba naziva družbe
  EU Projekt
  Družba dobi novo partnerico
  Družba zaposli še eno odvetnico
  Sprememba naziva družbe in nove partnerice
  Odvetniško družbo Pirc Musar je po končanem drugem mandatu na funkciji Informacijske pooblaščenke Republike Slovenije ustanovila dr. Nataša Pirc Musar.
  Po prihodu v družbo januarja 2015 mag. Rosana Lemut Strle postane 50% partnerica družbe, naziv družbe se spremeni v Odvetniška družba Pirc Musar & partnerji, število zaposlenih 4.
  Družbi se pridruži odvetnica Ines Rostohar, število zaposlenih 5.
  Družbi se pridruži odvetnica Alja Poljšak, število zaposlenih 6.
  Naziv družbe se spremeni v Odvetniška družba Pirc Musar & Lemut Strle, število zaposlenih 6.
  Zaradi v letu 2017 pridobljenega EU projekta – razvoj portala za pomoč pri skladnosti z GDPR, zaposlimo še dve sodelavki, število zaposlenih 8.
  Odvetnica Ines Rostohar postane tretja partnerica v družbi.
  Leto 2020 zaključujemo z 9 zaposlenimi, družbi se je pridružila odvetnica Manca Trček, Ula Tomaduz in Katarina Emeršič Polić postaneta odvetnici in se vpišeta v imenik odvetnikov.
  Naziv družbe se spremeni v Odvetniška družba Pirc Musar & partnerji, odvetnice Alja Poljšak, Katarina Emeršič Polić, Manca Trček in Ula Tomaduz postanejo partnerice.

  16.12.2014
  21.3.2016
  1.4.2017
  1.2.2018
  18.10.2018
  1.1.2019
  29.5.2019
  31.12.2020
  8.12.2022

  Odvetniška družba je članica združenj

  Odvetniška družba Pirc Musar & partnerji je nosilka naložbe v projekt GDPR GURU »Celostna storitev upravljanja in spremljanja varstva osebnih podatkov v digitalnih okoljih« v partnerstvu s podjetjem Ascaldera.

  Inovativna storitev, ki jo bosta partnerja razvila v projektu Priv.HUB, bo pilotni projekt na področju kibernetske varnosti, s poudarkom na varovanju osebnih podatkov. V konzorciju sta dva komplementarna partnerja, ki prihajata iz različnih branž: eno podjetje obvladuje pravne vidike varovanja osebnih podatkov, drugo pa izdelavo tehnoloških rešitev za varovanje osebnih podatkov. Podjetji tako skupaj obvladata paleto različnih poslovnih ekosistemov. Znotraj projekta Priv.HUB bosta svoje programske aplikativne rešitve in pametno IT infrastrukturo razvili v novo inovativno storitev, ki bo pilotno tehnologijo ponudila tudi v prid zaupanja posameznikov do procesov obdelav osebnih podatkov in ne le tehnoloških funkcionalnosti.

  Vrednost projekta je ocenjena na 617.186,45 EUR, 60 % del naložbe financirata konzorcijska partnerja, 40 % del naložbe pa sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.