gospodarsko pravo

Za uspešno poslovanje gospodarskega subjekta je v današnjem svetu vse pogosteje potreben strokoven angažma pri sklepanju gospodarskih poslov, saj je trg prepleten z vrsto pravnih zank, na katere je treba biti pozoren. Gospodarski subjekti se tekom svojega poslovanja lahko znajdejo v različnih gospodarskih sporih, kjer potrebujejo ustrezno odvetniško zastopanje in svetovanje. Prav tako pa se nenazadnje lahko znajdejo v situaciji, ko iz razloga dlje časa trajajočega slabega poslovanja oziroma drugih enkratnih dogodkov, ki pomembno vplivajo na poslovanje, postanejo insolventni. Takšne situacije terjajo čim bolj ekonomično, hitro in poslovno – finančno učinkovito ureditev premoženjskih razmerij v postopkih prisilnih oziroma poenostavljenih prisilnih poravnav ter v stečajnih postopkih.

V sklopu gospodarskega prava nudimo storitve na področju:
 • statusnega gospodarskega prava,
 • pogodbenega prava,
 • gospodarskih sporov,
 • prava intelektualne lastnine,
 • insolvenčnih postopkov,
 • mediacij ali arbitraže.

Posvet s strokovnjakinjo

Dogovorite se za posvet z našo strokovnjakinjo za področje gospodarskega prava. Vse naše strokovnjakinje so izkušene in vam lahko nudijo kakovostno pravno pomoč ali preprosto odgovorijo na vaša vprašanja.

Področja dela

Ostala
 • Civilno pravo

  Ljudje v medsebojnih interakcijah pogosto naletimo na situacije, ki za zagotovitev in varstvo …

  Več
 • Delovno pravo

  Delovno pravo zelo dobro poznamo. Strokovno vodimo vse postopke na področju…

  Več
 • Ustavno in mednarodno pravo

  V sklopu ustavnega in mednarodnega prava nudimo svetovanje in zastopanje v postopkih pred …

  Več
 • Kazensko in prekrškovno pravo

  Zastopanje in svetovanje pri kazenskih pravnih sporih, predvsem na področju medijev …

  Več
 • Spori pred Evropskim sodiščem za človekove pravice

  Evropska konvencija o človekovih pravicah je mednarodni akt, na podlagi katerega odloča Evropsko …

  Več
 • Šolsko pravo

  Naše odvetnice zelo dobro poznajo problematiko šolskega prava in delovnega prava v javnih zavodih…

  Več
 • Upravno pravo

  Upravno pravo ureja razmerja med organi javnega sektorja (državnimi in občinskimi) ali organizacijami …

  Več
 • Medijsko pravo

  Pomagamo novinarjem, ki delajo za medijske hiše, in samostojnim novinarjem, ki jih tožijo posamezniki …

  Več
 • GDPR in varstvo osebnih podatkov

  Varstvo osebnih podatkov predstavlja del naše pravice do zasebnosti. Pomagamo odpraviti kršitve in poskrbeti …

  Več
 • Dostop do informacij javnega značaja

  Pomagamo tako organom javnega sektorja, kot tudi prosilcem, ki želijo dokumente od javnega sektorja …

  Več
 • Pravni PR

  Imate težave z mediji, ki vaše podjetje obravnavajo v zvezi s kakšno občutljivo temo …

  Več