upravno pravo

Upravno pravo ureja razmerja med organi javnega sektorja (državnimi in občinskimi) ali organizacijami, ki izvajajo javna pooblastila ali pa so izvajalci javnih služb (šole, vrtci, zdravstveni sektor), in drugimi subjekti, ki te oblasti nimajo. Javna uprava v določenem delu izvršuje oblast in upravno pravo organom javnega sektorja postavlja meje. Odnos med državo in posameznikom pa ni enakopraven: posameznik ali pravna oseba, ki potrebuje storitev, ki jo nudi država, je vedno šibkejša in mora biti zato posebej varovana. Ker organ javnega sektorja nastopa z atributom oblasti, lahko stori le tisto, kar je z zakonom izrecno določeno, stranka pa lahko stori vse, kar ni prepovedano.

Naša pravna pisarna vam s pomočjo vrhunskih strokovnjakinj s področja upravnega prava nudi pravno pomoč za katerikoli upravni postopek in v katerokoli fazi upravnega postopka.

V sklopu upravnega prava nudimo storitve na področju:
 • varstva osebnih podatkov,
 • dostopa do informacij javnega značaja,
 • vseh vrst inšpekcijskih postopkov,
 • zastopanja pred organi, ki smiselno ali subsidiarno uporabljajo Zakon o upravnem postopku,
 • gradbenih vprašanj.
Odvetnice za upravno pravo:

Posvet s strokovnjakinjo

Dogovorite se za posvet z našo strokovnjakinjo za področje upravnega prava. Vse naše strokovnjakinje so izkušene in vam lahko nudijo kakovostno pravno pomoč ali preprosto odgovorijo na vaša vprašanja.

področja dela

Ostala
 • Civilno pravo

  Ljudje v medsebojnih interakcijah pogosto naletimo na situacije, ki za zagotovitev in varstvo …

  Več
 • Delovno pravo

  Delovno pravo zelo dobro poznamo. Strokovno vodimo vse postopke na področju…

  Več
 • Gospodarsko pravo

  Uspešno poslovanje danes zahteva strokovnost pri sklepanju gospodarskih poslov …

  Več
 • Ustavno in mednarodno pravo

  V sklopu ustavnega in mednarodnega prava nudimo svetovanje in zastopanje v postopkih pred …

  Več
 • Kazensko in prekrškovno pravo

  Zastopanje in svetovanje pri kazenskih pravnih sporih, predvsem na področju medijev …

  Več
 • Spori pred Evropskim sodiščem za človekove pravice

  Evropska konvencija o človekovih pravicah je mednarodni akt, na podlagi katerega odloča Evropsko …

  Več
 • Šolsko pravo

  Naše odvetnice zelo dobro poznajo problematiko šolskega prava in delovnega prava v javnih zavodih…

  Več
 • Medijsko pravo

  Pomagamo novinarjem, ki delajo za medijske hiše, in samostojnim novinarjem, ki jih tožijo posamezniki …

  Več
 • GDPR in varstvo osebnih podatkov

  Varstvo osebnih podatkov predstavlja del naše pravice do zasebnosti. Pomagamo odpraviti kršitve in poskrbeti …

  Več
 • Dostop do informacij javnega značaja

  Pomagamo tako organom javnega sektorja, kot tudi prosilcem, ki želijo dokumente od javnega sektorja …

  Več
 • Pravni PR

  Imate težave z mediji, ki vaše podjetje obravnavajo v zvezi s kakšno občutljivo temo …

  Več