Delovno pravo

Poznamo zakon o javnih uslužbencih in vse specifike zaposlovanja v javnem sektorju. Poznamo specifike zaposlovanja v javnem sektorju, ki veljajo tudi za vse izvajalce javnih služb (šole, vrtce, zdravstveni sektor, vse javne zavode).

Zelo dobro poznamo tudi področje delovnega prava v zasebnem sektorju, kakovostno vodimo postopke odpovedi delovnega razmerja ali spore zaradi mobinga (za posameznike in za delodajalce).

V sklopu delovnega prava nudimo svetovanje in zastopanje v:
 • postopkih pred Komisijo za pritožbe iz delovnega razmerja v javnem sektorju,
 • postopkih pred delovnim in socialnim sodiščem,
 • pomagamo rešiti spore izvensodno.

Posvet s strokovnjakinjo

Dogovorite se za posvet z našo strokovnjakinjo za področje delovnega prava. Vse naše strokovnjakinje so izkušene in vam lahko nudijo kakovostno pravno pomoč ali preprosto odgovorijo na vaša vprašanja.

Področja dela

Ostala
 • Dostop do informacij javnega značaja

  Pomagamo tako organom javnega sektorja, kot tudi prosilcem, ki želijo dokumente od javnega sektorja …

  Več
 • Medijsko pravo

  Pomagamo novinarjem, ki delajo za medijske hiše, in samostojnim novinarjem, ki jih tožijo posamezniki …

  Več
 • Šolsko pravo

  Nataša Pirc Musar in Rosana Lemut Strle sta bili vrsto let članici in predsednici Sveta staršev …

  Več
 • Upravno pravo

  Upravno pravo ureja razmerja med organi javnega sektorja (državnimi in občinskimi) ali organizacijami …

  Več
 • Pravni PR

  Imate težave z mediji, ki vaše podjetje obravnavajo v zvezi s kakšno občutljivo temo …

  Več
 • Spori pred Evropskim sodiščem za človekove pravice

  Evropska konvencija o človekovih pravicah je mednarodni akt, na podlagi katerega odloča Evropsko …

  Več
 • GDPR in varstvo osebnih podatkov

  Varstvo osebnih podatkov predstavlja del naše pravice do zasebnosti. Pomagamo odpraviti kršitve in poskrbeti …

  Več
 • Civilno pravo

  Ljudje v medsebojnih interakcijah pogosto naletimo na situacije, ki za zagotovitev in varstvo …

  Več
 • Gospodarsko pravo

  Uspešno poslovanje danes zahteva strokovnost pri sklepanju gospodarskih poslov …

  Več
 • Ustavno in mednarodno pravo

  V sklopu ustavnega in mednarodnega prava nudimo svetovanje in zastopanje v postopkih pred …

  Več
 • Kazensko in prekrškovno pravo

  Zastopanje in svetovanje pri kazenskih pravnih sporih, predvsem na področju medijev …

  Več