Manca Trček (odvetnica in partnerica)

Delovno pravo

Manca Trček je leta 2009 diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani ter se istega leta zaposlila v gospodarstvu, kjer je opravljala dela s področja pravnega svetovanja in kadrovanja vse do decembra 2014. Že med študijem je v obdobju predsedovanje Republike Slovenije Svetu EU opravila volontersko delo na veleposlaništvu Republike Slovenije v ZDA. Pri svojem delu je pridobila široko znanje s področja poslovanja gospodarskih družb, ukvarjala se je z delovnim pravom, civilnim pravom, statusnim pravom, prekrškovnim pravom, nepremičninskim pravom, izvršilnim pravom, pogodbenim pravom ter vodila razne projekte. Ob delu je opravila tudi pripravništvo pri Višjem sodišču v Kopru in junija 2012 opravila pravniški državni izpit. Decembra 2014 se je zaposlila v odvetništvu, pri odvetniku Mihi Kuniču.

Manca se je pri svojem delu v odvetništvu posvetila kazenskemu pravu ter področju civilnega in delovnega prava. Izkušnje dela v gospodarstvu je uspešno prenesla v odvetništvo.

Manca tekoče govori angleško, sporazumeva pa se tudi v hrvaškem in francoskem jeziku.

Od aprila 2020 svojo poklicno pot nadaljuje v Odvetniški družbi Pirc Musar & partnerji, o.p., d.o.o. Oktobra 2022 je uspešno zaključila usposabljanje iz mediacije. Decembra 2022 je Manca postala partnerica odvetniške družbe. Avgusta 2023 je bila uvrščena na seznam mediatorjev pri Mediacijskem centru.

Področja prakse:
 • Civilno pravo
 • Delovno pravo
 • Kazensko pravo
 • Prekrškovno pravo
 • Gospodarsko pravo
 • Varstvo osebnih podatkov
 • Mediacija
Izobrazba:
 • Pravna fakulteta Ljubljana, (2008), Funkcije in delovanje vlade ob predsedovanju Evropski uniji – diplomska naloga
Poklicna pot:
 • Kolosej zabavni centri
 • Odvetnik Miha Kunič
 • Odvetniška družba Pirc Musar & partnerji
 • mediatorka pri Mediacijskem centru