Dne 26. 1. 2023 je pričel veljati novi Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1).

Bistvena novost glede na prejšnjo ureditev je, da je postopek sedaj dvostopenjski. Po prejšnjem zakonu je bila namreč odločitev, kako bo postopal v primeru uveljavljanja stvarnih napak, na strani potrošnika. Slednji je lahko izbiral med zahtevkom za popravilo, menjavo izdelka za novi izdelek, sorazmerno znižanje kupnine ali vračilo celotne kupnine.

Novi zakon pa v primeru uveljavljanja zahtevkov potrošnika predpisuje, da sme potrošnik (praviloma) najprej zahtevati brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga, kar se lahko zagotovi s popravilom stvari ali menjavo blaga. Šele nato pa lahko potrošnik uveljavlja znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo, ali pa odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska (81. člen ZVpoT-1).

Postopek

Zakon torej (praviloma) uvaja obveznost dvostopenjskega postopka.

Prodajalec mora vzpostaviti skladnost blaga v razumnem roku, ki ni daljši od 30 dni od obvestila o neskladnosti. Ta rok se lahko podaljša za najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar največ za 15 dni, pri čemer se ob določitvi podaljšanja roka upoštevajo okoliščine, predpisane z zakonom.

Nadaljnje uveljavljanje jamčevalnih zahtevkov predpisuje Zakon o varstvu potrošnikov v 83. členu. Znižanje kupnine in odstop od pogodbe sta tako po novem (praviloma) mogoča le, če prodajalec v zakonskem roku ni zagotovil skladnosti blaga v rokih in na način, ki jih predpisuje zakon.

Napaka se pojavi kmalu po nakupu

Če pa se napaka oz. neskladnost blaga pojavi v manj kot 30 dneh od nakupa, lahko potrošnik takoj odstopi od pogodbe in zahteva vračilo kupnine, torej postopek v tem primeru ni (nujno) dvostopenjski, gre za t. i. pravico do zavrnitve. Odstop od pogodbe se sporoči prodajalcu z izjavo, s katero potrošnik obvesti prodajalca o odločitvi, da odstopa od prodajne pogodbe.

Neskladnost blaga

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova neskladnosti, če o neskladnosti obvesti prodajalca v dveh mesecih od dneva, ko je bila neskladnost ugotovljena. Obvestilo o neskladnosti mora vsebovati opis (gre za noitifikacijo napake), potrošnik mora omogočiti tudi pregled stvari.

Če je obstoj neskladnosti blaga sporen, prodajalec o tem pisno obvesti potrošnika v osmih dneh od prejema jamčevalnega zahtevka potrošnika. Potrošnik je torej po preteku osmh dni od uveljavljanja stvarne napake praviloma že seznanjen, ali je prodajalec pristopil k odpravi napake oz. bo zamenjal blago (ali pa vrnil kupnino, v zakonsko določenih primerih) ali pa obstoj neskladnosti prodajalec zanika.

Jamčevalni zahtevki prenehajo v dveh letih od dneva, ko je potrošnik o neskladnosti blaga obvestil prodajalca.

Kateri zakon se uporablja

In kateri zakon se uporablja v postopku uveljavljanja neskladnosti blaga od 26. 1. 2023 dalje?

Za nakupe blaga pred 26. 1. 2023 veljajo še vedno postopki uveljavljanja neskladnosti blaga (napak) po starem Zakonu o varstvu potrošnikov. Za nakupe blaga od 26. 1. 2023 pa velja novi zakon. Tako je postopek uvejavljanja pravic odvisen od datuma nakupa.

 

Življenjski primeri vsebujejo veliko specifik in posebnosti, zaradi katerih je v konkretnem primeru priporočljivo, da se primer potrošnika, ki uveljavlja napako, celostno pregleda in predlaga najboljša rešitev. Zato priporočamo sestanek pri odvetniku.

Pripravila Manca Trček