Ali ste pripravljeni na novo sprejet Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in novosti na področju varstva podatkov? Ste seznanjeni z vsemi novimi določili?

Če niste, ali če želite slišati še več praktičnih napotkov in morebitnih pasti, na katere morda sploh niste pomislili, je udeležba na spletnem seminarju z naslovom Pripravite se na ZVOP-2 vsekakor dobrodošla. Na seminarju bodo predstavljene novosti ZVOP-2 in njihova primerjava z GDPR, narejena bo predstavitev ključnih področij varstva osebnih podatkov (zakonitost obdelav in pravice posameznika; odgovornost upravljavcev in obdelovalcev; varnost osebnih podatkov; izdelava DPIA in obravnava kršitev; razmerja med pravnimi subjekti: pogodbeni obdelovalci, soupravljavci, ločeni upravljavci; pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov), posebnih področij (prenosi podatkov v tretje države, videonadzor, biometrija, povezovanje zbirk, javne knjige, raziskovalni nameni, kontaktni podatki in osebni dokumenti), postopkov in upravnih procesnih določb ZVOP-2 (npr. postopek uveljavljanja pravic posameznikov pred upravljavcem in obdelovalcem kot novost, ki jo prinaša ZVOP-2, splošno sodno varstvo pravic posameznika v sklopu upravnega spora in uveljavljanja odškodninske odgovornosti, posebnosti postopkov pred nadzornim organom) ter kazni in sankcij (prekrškovni postopek in prekrški, odmerjanje sankcij in izrek globe, kolizija med GDPR in ZVOP-2).

Na seminarju bo predavala odvetnica Alja Poljšak, ki se že vrsto let ukvarja s pravom varstva osebnih podatkov in upravnim pravom. V tem okviru je tekom let pridobila številne izkušnje s svetovanjem strankam glede implementacije ustreznih postopkov varstva osebnih podatkov, z zastopanjem pred sodišči in drugimi organi, obenem pa je tudi soavtorica Komentarja Splošne uredbe o varstvu podatkov.