Alja Poljšak (odvetnica)

upravno pravo
Alja Poljšak je leta 2012 zaključila diplomski študij na Pravni Fakulteti v Ljubljani, kjer je diplomirala z zagovorom diplomskega dela »Pravica do glasovanja na referendumu« pod mentorstvom prof. dr. Igorja Kaučiča. Tekom študija je delo opravljala v pravni službi Deželne banke Slovenije. Pripravništvo je kot odvetniška pripravnica opravila v Odvetniški pisarni Miro Senica in odvetniki, kjer je po opravljenem državnem pravniškem izpitu leta 2017 delo nadaljevala kot odvetniška kandidatka.

Delovala je zlasti na področju civilnega, izvršilnega, odškodninskega, pogodbenega, gospodarskega in kazenskega prava, v okviru katerih zastopa stranke pred sodišči in drugimi organi, ter insolvenčnega prava, v okviru katerega je poleg pri stečajnih postopkih (pravnih in fizičnih oseb) in postopkih prisilne poravnave sodelovala tudi pri finančnih prestrukturiranjih družb. Hkrati se posveča tudi področju javnih naročil ter področju avtorskega prava in prava industrijske lastnine.

Od februarja 2018 nadaljuje svojo poklicno pot v Odvetniški družbi Pirc Musar & Lemut Strle.

Področja Prakse:
  • Civilno pravo
  • Varstvo osebnih podatkov
  • Upravno pravo
  • Gospodarsko pravo
  • Kazensko in prekrškovno pravo
Izobrazba:
  • Pravna fakulteta, Ljubljana, Pravica do glasovanja na referendumu (2012)
Poklicna pot:
  • Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki
  • Odvetniška družba Pirc Musar & Lemut Strle