Ločitev je sama po sebi neprijetna situacija, še toliko bolj, če je pospremljena s časovno dolgotrajnim in finančno obremenjujočim postopkom urejanja vprašanj glede otrok, zaplete pa se lahko tudi pri delitvi skupnega premoženja.

Pa vendarle zakonci v takšnih situacijah včasih pridejo do sporazuma, ki stvari precej olajša.

Sporazumna razveza zakonske zveze

V skladu z določili Družinskega zakonika (DZ) sodišče razveže zakonsko zvezo na podlagi sporazuma zakoncev:

  • če sta se zakonca sporazumela o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ter o njihovih stikih s starši in
  • če sta zakonca predložila v obliki izvršljivega notarskega zapisa sklenjen sporazum o delitvi skupnega premoženja, o tem, kdo od njiju ostane ali postane najemnik stanovanja, in o preživljanju zakonca, ki nima sredstev za življenje in brez svoje krivde ni zaposlen.

Ugotavljanje sodišča

Glede na to, da je sodišče v prvi vrsti zavezano skrbeti za varstvo koristi otrok, mora, preden razveže zakonsko zvezo, ugotoviti, ali je s sporazumom zakoncev poskrbljeno za varstvo, vzgojo in preživljanje skupnih otrok ter za stike med otroki in starši v skladu s koristjo otrok. Če sodišče ugotovi, da sporazum zakoncev ni v skladu s koristjo otrok, namreč takšen predlog za sporazumno razvezo lahko zavrne.

Postopek

Posledično je torej najbolj smotrno (če zakonca seveda zmoreta premagati medsebojna nasprotja), da se razvežeta sporazumno in se sklene sporazumna razveza zakonske zveze. V prvi vrsti se zakonca zglasita na pristojnem centru za socialno delo (CSD) in uredita vprašanja glede preživnine, varstva in vzgoje ter stikov z otroki. Nato zakonca pred notarjem skleneta sporazum o delitvi skupnega premoženja (le-tega predhodno lahko sestavi oziroma pravno oblikuje odvetnik). Po izvedenih predhodnih korakih nato zakonca  na sodišče vložita predlog za sporazumna razveza zakonske zveze (in mu predložita zapisnik CSD in notarski zapis sporazuma o delitvi skupnega premoženja). Na ta način bo do razveze prišlo v relativno kratkem času, brez napornih sodnih obravnav in nepotrebnih dodatnih stroškov.

Pripravila: Ines Rostohar