Poziv vladi za hitro ukrepanje – gospodarstvo umira!

Verjameva, da bo Slovenija zdravstveno krizo zaradi koronavirusa premagala. Verjameva pa tudi, da so posledice za gospodarstvo, socialo in družbeno kohezijo lahko dolgoročne, če ne bomo hitro in zelo odločno ukrepali.