Nemčija: konkretno izkazana škoda je obvezna predpostavka za dosojo odškodnine po 82. členu Splošne uredbe (GDPR) 

Sodba je bila objavljena 11.8.2021

Višje deželno sodišče v Brandenburgu (Nemčija) je presojalo odškodnine po GDPR in odločilo, da je obstoj škode obvezna predpostavka za dosojo odškodnine v skladu z 82. členom GDPR. Posledično je zavrnilo pritožbo tožnika, ki je zahteval odškodnino zaradi kršitve pravice do lastne podobe.

Dejansko stanje:

Posameznik, na katerega so se nanašali osebni podatki, je zoper upravljavca osebnih podatkov uveljavljal plačilo odškodnine za nastalo nematerialno škodo. Upravljavec je namreč uporabljal fotografijo in ime posameznika v povezavi z njegovim pojavljanjem na internetu.

Pravni okvir:

Višje deželno sodišče v Brandenburgu je odločilo, da lahko odškodninski zahtevek izhaja iz 82. člena GDPR le, če je tožeča stranka dovolj konkretizirano opisala obstoj in višino škode ter svoje navedbe tudi dokazno podprla. Ker tožeča stranka ni zmogla trditvenega in dokaznega bremena, je sodišče pritožbo zavrnilo z obrazložitvijo, da zahtevek tožeče stranke v konkretnem primeru nima možnosti za uspeh. Svoj pristop je sodišče utemeljilo tudi s sklicem na Višje deželno sodišče v Bremnu, ki je v smiselno podobnem primeru zavzelo enako stališče glede škode kot obvezne predpostavke po 82. členu GDPR.  

Pripravila Ines Rostohar

Vir: GDPR Hub

Naslovna fotografija: RawPixel