Madžarska nacionalna sodišča so denarno kaznovala dva spletna portala zaradi komentarjev pod objavljenimi članki. Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je ugotovilo, da je s tem Madžarska kršila 10. člen Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic (EKČP).

ESČP je ugotovilo, da je Madžarska nedvomno posegla v pravico do svobode izražanja, ki je bil sicer predpisan z zakonom v smislu EKČP, vendar le ta ni bil sorazmeren. Madžarska sodišča niso ustrezno upoštevala in pretehtala vseh okoliščin primera, ki so se v bistvenem razlikovale od okoliščin v prelomnem primeru Delfi proti Estoniji.

V tem primeru niso bili prisotni elementi sovražnega govora in pozivov k nasilju kot v primeru Delfi, ampak je šlo “zgolj” za vulgarno in žaljivo pisanje, ki je pomenilo le izražanje mnenja oziroma vrednostno oceno in ni doseglo stopnje očitne protipravnosti. Debata, na katero so se nanašali sporni komentarji, je bila v javnem interesu, ker se je nanašala na nepošteno poslovno prakso nepremičninskega podjetja, ki ga je v trenutku komentarjev že preiskovala tudi nacionalna tržna inšpekcija. Zato je ESČP ocenilo tudi, da sporni komentarji ne bi mogli bistveno poslabšati ugleda nepremičninskega podjetja, česar pa nacionalna sodišča niso ustrezno upoštevala. Poleg tega ugled gospodarske družbe nima tolikšne moralne vrednosti, kot jo ima ugled posameznika, s čimer se je ESČP srečalo v primeru Delfi.

Nacionalna sodišča tudi niso ustrezno upoštevala dejstva, da sta portala dopuščala komentarje po sistemu “notice-and-take-down”, torej sta v splošnih pogojih obvestila uporabnike, da bodo komentarji umaknjeni, če se jih obvesti o neprimernosti vsebine. Komentarje sta portala umaknila nemudoma po tem, ko sta bila s strani nepremičninskega podjetja obveščena o njihovi neprimernosti, zato so bile po oceni ESČP pravice nepremičninskega podjetja na dobrem imenu ustrezno zavarovane, ukrep nacionalnih sodišč pa prekomeren. Kot razloge za neustreznost tehtanja s strani madžarskih sodišč je ESČP navedlo še to, da niso presojala morebitne odgovornosti neposredih avtorjev komentarjev, ampak so predpostavila izključno odgovornost portalov, in da je bil eden od portalov (MTE) neprofitna organizacija.

Tina Kraigher Mišič

Tu je povezava do sodbe MTE in index.hu proti Madžarski.