EBPB je izdal potrjena priporočila 01/2020 o ukrepih, ki dopolnjujejo orodja za prenos podatkov v tretje države

Priporočila so bila sprejeta 18.6.2021

Evropski odbor za varstvo podatkov (EDPB) je na podlagi komentarjev in povratnih informacij, ki jih je prejel med javnim posvetovanjem, sprejel končno verzijo priporočil. Pri tem je posebna pozornost namenjena praksam javnih organov tretjih držav. Po sodbi v zadevi Schrems II se je prenos podatkov v tretje države zaostril.

Med glavnimi spremembami so:

  • poudarek na pomembnosti preučevanja praks javnih organov tretjih držav pri pravni oceni izvoznikov, da se ugotovi, ali zakonodaja in / ali prakse tretje države posegajo v učinkovitost pravnih podlag za prenos podatkov v 46. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov;
  • možnost, da izvoznik pri svoji oceni med drugimi elementi in z nekaterimi opozorili upošteva praktične izkušnje uvoznika; in
  • pojasnilo, da lahko zakonodaja države uvoznice, ki organom omogoča dostop do prenesenih podatkov tudi brez uvoznikovega posredovanja, vpliva tudi na učinkovitost pravne podlage za prenos podatkov.

V zvezi z nedavno objavljenimi novimi standardnimi pogodbenimi klavzulami o mednarodnih prenosih s strani Evropske komisije so ta priporočila koristna za preverjanje „lokalne zakonodaje in prakse, ki vplivajo na skladnost s klavzulami“ (14. člen novih SPK) in morebitne potrebe po izvajanju dodatnih ukrepov.

Predsednica EDPB Andrea Jelinek je dejala: „Vpliva Schrems II ni mogoče podcenjevati: že zdaj so mednarodni pretoki podatkov pod drobnogledom nadzornih organov, ki preiskujejo na svojih ravneh. Cilj priporočil EDPB je usmeriti izvoznike pri zakonitem prenosu osebnih podatkov v tretje države, hkrati pa zagotoviti, da se prenesenim podatkom zagotavlja raven zaščite, ki je v bistvu enakovredna tisti, ki jo zagotavlja Evropski gospodarski prostor. Z razjasnitvijo nekaterih dvomov, ki so jih izrazile zainteresirane strani, in zlasti pomena preučevanja praks javnih organov v tretjih državah, želimo izvoznikom podatkov pomagati pri ocenjevanju svojih prenosov v tretje države ter določiti in izvajati učinkovite dopolnilne ukrepe, kjer so potrebni. EDPB bo v prihodnjih smernicah še naprej preučeval učinke sodbe Schrems II in pripombe zainteresiranih strani. ”

Priporočila v angleškem so dostopna tukaj.

Naslovna slika: RawPixel

Pripravila Nataša Pirc Musar