Vodstvo RTV Slovenija, še posebej generalni direktor g. Grah Whatmough in odgovorna urednica informativnega programa g. Rebernik, stavkajočim novinarjem omejujejo ustavno pravico do stavke.

Glede na to, da je stavkovni odbor postavil jasna vsebinska in tehnična navodila za izvedbo stavke 20. 6. 2022, je poseganje generalnega direktorja RTV Slovenija in odgovorne urednice informativnega programa v programsko zasnovo, ki pravzaprav predstavlja vsebinski del izvedbe stavke, nedopustno. Direktorju tovrstnega pooblastila ne daje niti Zakon o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1) niti Statut javnega zavoda. Pri tem je treba tudi upoštevati, da je poročanje o stavki zaposlenih na javni RTV ne le način izvedbe konkretne stavke, ampak predstavlja tudi javni interes, s katerim se zagotavlja pravica javnosti do obveščenosti o zadevah, ki so v demokratičnih družbah bistvenega pomena, še posebej v primerih, kjer gre za enostransko poseganje in poskuse vplivanja oblasti na institucije posebnega družbenega pomena.

Prav tako ne gre spregledati, da stavkajoči opravljajo javno službo in se jih z omejevanjem stavke oz. zapovedovanjem načina stavke ne sme postavljati v slabši položaj od zaposlenih v drugih javnih službah. Zakon o stavki v konkretnem primeru prevlada nad pravico odgovorne urednice do izvajanja uredniške politike, saj bi s tem prišlo (in je tudi dejansko prišlo) do popolne izvotlitve ustavne pravice stavkajočih, ki se jo tudi sicer na podlagi določbe 77. člena Ustave RS lahko omeji samo z zakonom. ZRTVS-1 pa tovrstnih omejitev ne predvideva. Tudi sicer uredniška avtonomija odgovorne urednice ge. Rebernik ali katerih koli drugih odgovornih urednikov ni brezmejna in bi morala biti utemeljena na strokovnih podlagah, ki pa v konkretnem primeru s strani odgovornih, sploh ob vodstvu znani pripravljenosti stavkajočih, da se za predvideni informativni program izvede v celotnem obsegu, žal niso bile izkazane.

Ula Tomaduz