Sodba v zadevi C-597/19

Sistematično beleženje IP-naslovov uporabnikov ter posredovanje njihovih imen in poštnih naslovov imetniku pravic intelektualne lastnine ali tretjim osebam, da bi se omogočila vložitev odškodninske tožbe, sta dopustni pod nekaterimi pogoji.

Sporočilo za javnost je bilo objavljeno 17.6.2021

Zahteva imetnika pravic intelektualne lastnine za posredovanje informacij ne sme pomeniti zlorabe ter mora biti utemeljena in sorazmerna.

Sodišče je v sodbi razsodilo, prvič, da nalaganje delov podatkovne datoteke na omrežje enakovrednih partnerjev (peer-to-peer), kot je v obravnavanem primeru, pomeni dajanje na voljo javnosti v smislu prava Unije. Drugič, imetnik pravic intelektualne lastnine, kot je družba Mircom, je upravičen do sistema varstva teh pravic, vendar njegova zahteva za posredovanje informacij zlasti ne sme pomeniti zlorabe ter mora biti utemeljena in sorazmerna. Tretjič, sistematično beleženje IP-naslovov uporabnikov takega omrežja ter posredovanje njihovih imen in poštnih naslovov temu imetniku ali tretjim osebam, da bi se omogočilo vložiti odškodninsko tožbo, sta pod določenimi pogoji dopustni.

Sodba je dostopna tukaj

Sporočilo za javnost je dostopno tukaj.

Pripravila Nataša Pirc Musar