Podjetje je registrirano v Hamburgu in ima servisni center v Nürnbergu. Vsaj od leta 2014 so o določenemu številu delavcev obsežno beležili podrobnosti o njihovih zasebnih življenjih. Ugotovitve so bile trajno shranjene na strežnikih delodajalca. Po odsotnosti, kot so bolniške odsotnosti – celo kratke odsotnosti – so vodje nadzornih skupin s svojimi zaposlenimi izvedli tako imenovane pogovore dobrodošlice. Po teh pogovorih so bili v mnogih primerih zabeleženi ne le konkretne izkušnje s počitnic zaposlenih, temveč tudi simptomi bolezni in diagnoze. Poleg tega so nekateri nadrejeni pridobili široko znanje o zasebnem življenju svojih zaposlenih z osebnimi pogovori, preko katerih so izvedeli od precej neškodljivih podrobnosti do družinskih vprašanj in celo verskih prepričanj. Nekaj ​​the pogovorov se je posnelo, digitalno shranilo in do the informacij je imelo dostop tudi do 50 drugih menedžerjev v celotnem podjetju. Posnetki so bili včasih narejeni z visoko stopnjo podrobnosti in posneti v daljšem časovnem obdobju, ki dokumentirajo razvoj brskanja po zasebnosti zaposlenih. Na ta način zbrani podatki so bili poleg natančne ocene posamezne delovne uspešnosti med drugim pridobljeni tudi podrobni profili zaposlenih za ukrepe in odločitve v zvezi z njihovo zaposlitvijo. Kombinacija zbiranja podrobnosti o njihovem zasebnem življenju in snemanja njihovih dejavnosti je privedla do posebej intenzivnega posega v osebnostne pravice zaposlenih. To zbiranje podatkov je postalo znano zaposlenim po tem, da so oktobra zaradi napake v konfiguraciji podatkovnega skladišča podatki postali dostopni za celotno podjetje.

Profesor dr. Johannes Caspar, komisar za varstvo podatkov in informacije iz Hamburga, je ob tem povedal.

“Ta primer dokumentira resno neupoštevanje varstva podatkov zaposlenih na spletnem mestu H&M. Znesek naložene globe je torej ustrezen, da se bodo vodstva podjetij v prihodnje bolj zavedala pomena varstva podatkov in si prizadevala, da odpravijo škodo prizadetim in obnovijo zaupanje v podjetje. Pregledne informacije odgovornih, ki so jih poslali zaposlenim in jamstvo za finančno nadomestilo prizadetim, vsekakor kažejo namen zaposlenim dati spoštovanje in hvaležnost, ki si jo zaslužijo kot delavci, ki so odvisni od njihovega vodenja.”

Celotno sporočilo za javnost se v angleškem jeziku nahaja tukaj.