Sodba v zadevi Max Schrems proti Facebooku nedvoumno pojasni koncept varstva osebnih podatkov na ravni Evropske unije – kot osebne človekove pravice in vsebuje odločitev, da ima nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov pravico izvrševati nadzor glede obdelav osebnih podatkov, tudi če se na podlagi pravnega akta Evropske unije prenašajo v tretje države.

Več na spletni strani ministrstva za pravosodje, ki je odločitev sodišča pozdravilo.

Sodbo C- 362/14 v celoti najdete na spletni strani Sodišča evropskih skupnosti.