Nedavno je nemško prvostopenjsko sodišče sprejelo predhodno odredbo, da mora nevladna organizacija FragDenStaat, ki se ukvarja z dostopom do informacij javnega značaja, umakniti že objavljeno mnenje o nevarnosti pesticida glifosata, ki ga je pripravil nemški Zvezni inštitut za oceno tveganja. Ta pesticida ne razvršča v kategorijo verjetno rakotvornih snovi. Prav tako kot ne Mednarodna agencija za raziskave rakavih obolenj. Mnenju se očita, da ni pripravljeno strokovno in neodvisno. Temveč je zgolj prepisano iz industrijskih podatkov o temu produktu, ki se uporablja predvsem v kmetijstvu kot sredstvo za zatiranje plevela. Mnenje je nevladna organizacija pridobila na podlagi zahteve po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja

Nemška zvezna vlada se je pri svojem zahtevku sklicevala na zlorabo avtorskih pravic.  Tako bi preprečila neželeno poročanje o škodljivosti glifosata in njegovi rakotvornosti. Nevladna organizacija FragDenStaat opozarja, da bodo šli pri varstvu javne koristi in pravice do obveščenosti do konca. Tako utegne ta primer svoj epilog doživeti celo na Sodišču EU.

Več o zadrevi najdete tukaj.

Ula Tomaduz

Foto: Sandi Kelc