Kako najhitreje in najbolj učinkovito razdeliti skupno premoženje ob razvezi zakonske zveze oziroma razpadu zunajzakonske skupnosti?

Najbolj učinkovit način za delitev skupnega premoženja ob razvezi zakonske zveze ali razpadu zunajzakonske skupnosti je sklenitev sporazuma med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema. Tako kot v vseh situacijah, ki vključujejo pravno reševanje medsebojnih razmerij, je tudi v primeru delitve skupnega premoženja najprimernejši, najhitrejši in nenazadnje najcenejši način delitve skupnega premoženja sklenitev sporazuma.

Sporazum

Zakonca ali zunajzakonska partnerja se lahko sporazumeta glede skupnega premoženja, v katerem opredelita, kaj spada v skupno premoženje, kakšen je delež vsakega od njiju in način delitve. Sporazum mora biti v obliki notarskega zapisa, ki je neposredno izvršljiv. Nadaljnja sodna pot ni potrebna.

Sodna pot

Če se zakonca oziroma posameznika v zunajzakonska skupnost ne moreta sporazumeti glede skupnega premoženja, se lahko ena izmed strank odloči za vložitev tožbe pred pristojnim sodiščem, da se ugotovi obseg skupnega premoženja in delež vsakega zakonca na tem premoženju. V tem primeru sodišče ne odloči o načinu delitve premoženja (torej kaj prejme kateri od zakoncev), to pa se obravnava v ločenem sodnem postopku. Takšna sodna pot je torej lahko precej dolgotrajna, povezana s stresom in visokimi stroški.

»Predporočna« pogodba

Za tiste, ki želijo preprečiti morebitne težave v prihodnosti, je priporočljivo razmisliti o sklenitvi t. i. predporočne pogodbe (formalno poimenovane pogodba o ureditvi premoženjskopravnih razmerij med zakoncema), ki omogoča, da se premoženjska razmerja uredijo vnaprej, tako med trajanjem zakonske zveze/zunajzakonske skupnosti kot tudi v primeru morebitne razveze ali razpada. Predporočna pogodba mora biti sklenjena v obliki notarskega zapisa in vpisana v register predporočnih pogodb, ki ga vodi Notarska zbornica Slovenije.

Pripravila: Ines Rostohar