Področja dela

 • Varstvo osebnih podatkov

  Varstvo osebnih podatkov predstavlja del naše pravice do zasebnosti. Pomagamo odpraviti kršitve in poskrbeti…

  Več
 • Dostop do informacij javnega značaja

  Transparentnost je izjemno pomembna za demokracijo in za to, da tisti, ki vladajo…

  Več
 • Medijsko pravo

  Pomagamo novinarjem, ki delajo za medijske hiše, in samostojnim novinarjem, ki jih tožijo posamezniki…

  Več
 • Civilno pravo

  Ljudje v medsebojnih interakcijah pogosto naletimo na situacije, ki za zagotovitev in varstvo…

  Več
 • Delovno pravo

  Poznamo zakon o javnih uslužbencih in vse specifike zaposlovanja v javnem sektorju…

  Več
 • Šolsko pravo

  Nataša Pirc Musar in Rosana Lemut Strle sta bili vrsto let članici in predsednici Sveta staršev…

  Več
 • Upravno pravo

  Upravno pravo ureja razmerja med organi javnega sektorja (državnimi in očinskimi) ali organizacijami…

  Več
 • Pravni PR

  Imate težave z mediji, ki vaše podjetje obravnavajo v zvezi s kakšno občutljivo temo…

  Več
 • Gospodarsko pravo

  Uspešno poslovanje danes zahteva strokovnost pri sklepanju gospodarskih poslov …

  Več
 • Kazensko in prekrškovno pravo

  Zastopanje in svetovanje pri kazenskih pravnih sporih, predvsem na področju medijev …

  Več
 • Ustavno in mednarodno pravo

  V sklopu ustavnega in mednarodnega prava nudimo svetovanje in zastopanje v postopkih pred…

  Več
 • Spori pred Evropskim sodiščem za človekove pravice

  Evropska konvencija o človekovih pravicah je mednarodni akt, na podlagi katerega odloča Evropsko…

  Več