Uporaba dronov je od avgusta lani regulirana, saj so te jeklene ptice po zraku letale brez omejitev in so lahko povzročale tudi motnje za redni letalski promet.

Uredba zdaj jasno in natančno določa, pod kakšnimi pogoji droni lahko uporabljajo slovenski zračni prostor.

Poleg izjave za opravljanje letalskih dejavnosti s sistemi brezpilotnih zrakoplovov, ki jo mora lastnik drona poslati Javni agenciji za civilno letalstvo, mora tej izjavi priložiti še dokument, s katerim dokazuje, da je opravil presojo učinkov na zasebnost oz. varstvo osebnih podatkov. V obrazec mora lastnik vpisati nabor osebnih podatkov, ki jih bo s snemanjem posameznikov dron zajemal (posebej mora lastnik drona zapisati, če bo zajema občutljive osebne podatke), opredeliti mora pravno podlago za zajemanje osebnih podatkov in njihovo hrambo, na kakšen način bo obveščal javnost, da se na določen dan na določenem ozemlju odvija snemanje, kakšne ukrepe in postopke bo uporabil za zmanjšanje obsega zbranih osebnih podatkov (implementacija načela sorazmernosti) itn.

Ta uredba določa splošne tehnične in operativne pogoje za varno uporabo brezpilotnih zrakoplovov, sistema brezpilotnih zrakoplovov in letalskih modelov ter pogoje, ki veljajo za osebe, ki sodelujejo pri upravljanju teh zrakoplovov in sistemov. Določbe te uredbe se uporabljajo za sisteme brezpilotnih zrakoplovov z vzletno operativno maso do 150 kilogramov, ki se uporabljajo v Republiki Sloveniji.