Manca Trček (odvetnica)

manca2

Manca Trček je leta 2009 diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani ter se istega leta zaposlila v gospodarstvu, kjer je opravljala dela s področja pravnega svetovanja in kadrovanja vse do decembra 2014. Že med študijem je v obdobju predsedovanje Republike Slovenije  Svetu EU opravila volontersko delo na veleposlaništvu Republike Slovenije v ZDA. Pri svojem delu je pridobila široko znanje s področja poslovanja gospodarskih družb, ukvarjala se je z delovnim pravom, civilnim pravom, statusnim pravom, prekrškovnim pravom, nepremičninskim pravom, izvršilnim pravom, pogodbenim pravom ter vodila razne projekte. Ob delu je opravila tudi pripravništvo pri Višjem sodišču v Kopru in junija 2012 opravila pravniški državni izpit. Decembra 2014 se je zaposlila v odvetništvu, pri odvetniku Mihi Kuniču.

Manca se je pri svojem delu v odvetništvu posvetila kazenskemu pravu ter področju civilnega in delovnega prava. Izkušnje dela v gospodarstvu je uspešno prenesla v odvetništvo.

Manca tekoče govori angleško, sporazumeva pa se tudi v hrvaškem in francoskem jeziku.

Od aprila 2020 svojo poklicno pot nadaljuje v Odvetniški družbi Pirc Musar in Lemut Strle, o.p., d.o.o.

 

Področja prakse:
  • Civilno pravo
  • Delovno pravo
  • Kazensko pravo
Izobrazba:
  • Pravna fakulteta Ljubljana, (2008), Funkcije in delovanje vlade ob predsedovanju Evropski uniji – diplomska naloga
Poklicna pot:
  • Kolosej zabavni centri
  • Odvetnik Miha Kunič
  • Odvetniška družba Pirc Musar & Lemut Strle