Dediči so lahko le fizične osebe

Dejstvo je, da veliko ljudi šteje svoje živalske ljubljenčke za družinske člane, za največje prijatelje in zaupnike. Naš pravni red ne dovoljuje, da bi zapustnik svoje premoženje zapustil živali. V skladu s slovensko zakonodajo so dediči lahko le fizične osebe. Torej posamezniki, ki lahko dedujejo tako na podlagi zakona kot tudi na podlagi oporoke. Ter pravne osebe, ki lahko dedujejo le na podlagi oporoke. Le fizične in pravne osebe so namreč lahko nosilci pravic in obveznosti zapustnika. Te na dediče preidejo v trenutku zapustnikove smrti. Žival se šteje zgolj za lastnino ,torej za premično premoženje. V kolikor bi zapustnik z oporoko zapustil svoje premoženje živali, bi se takšna oporoka štela za neveljavno. Avtomatično bi nastopilo dedovanje po zakonu, upoštevaje dedne rede.

Lahko pa posameznik svoje premoženje (tudi svoje živali) zapusti z oporoko kateremukoli posamezniku ali pravni osebi, tudi z navodilom, da mora za žival skrbeti in jo negovati. Res pa je, da oporočni dedič ni dolžan takšne naklonitve sprejeti, saj lahko vsak dedič zavrne dediščino. Oporoka, ki bi vsebovala tudi določilo o naklonitvi in o skrbi za žival, je lahko zelo splošna (naj oporočni dedič skrbi za žival po svojih najboljših močeh), lahko pa je zelo specifična (vključujoč takšna in drugačna navodila). Od obsega oporoke je potem odvisna tudi cena sestave takšne oporoke (če se sestavi pri notarju ali odvetniku). Lahko pa zapustnik oporoko zapiše tudi sam lastnoročno ali pisno pred dvema pričama, torej brez dodatnih stroškov.

Kako je to urejeno v ZDA?

Kar se tiče Amerike pogosto slišimo oziroma beremo zgodbe, da ljudje zapuščajo svoje premoženje svojim živalim. Zlasti so odmevni primeri izredno bogatih oseb, ki so bile navezane na svoje domače ljubljenčke in so želele, da je za te ljubljenčke dobro poskrbljeno tudi po smrti lastnika (zadnji primer Karla Lagerfelda). Vendar pa je tudi v Ameriki takšno dedovanje urejeno na način, da se ustanavljajo ti. skrbniški skladi (ang. trusts), ki po smrti lastnikov upravljajo s premoženjem pokojnika in v tem sklopu skrbijo za pokojnikove živali. Namreč živali so same po sebi pojmovane kot lastnina in povsem življenjsko tudi ne morejo upravljati premoženja (zapuščine) ter v vsakem primeru potrebujejo skrbnika.

dr.Nataša Pirc Musar

Foto: Nataša Pirc Musar