ustavno pravo

Zadnji korak, ki ga stranke lahko znotraj našega sodnega sistema naredijo oziroma izkoristijo za zavarovanje svojih pravic je sprožitev postopka pred Ustavnim sodiščem RS. V tem sklopu lahko v primeru, kadar je prišlo do kršitve na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin (zagotovljenih na ravni Ustave RS), vložijo ustavno pritožbo. Slednja se lahko vloži v primeru, ko so izčrpana izredna pravna sredstva (razen v izjemnih primerih) in upoštevaje 60 dnevni rok (od vročitve posamičnega akta, zoper katerega je dovoljena ustavna pritožba) za vložitev ustavne pritožbe.

Po izčrpanju vseh pravnih sredstev (praviloma je zadnje pravno sredstvo ustavna pritožba) ima posameznik (kadar gre za kršitev človekovih pravic in svoboščin) možnost vložitve pritožbe na Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP). Tudi pri vlaganju pritožb na ESČP je treba upoštevati predpisani rok šestih mesecev od vročitve odločitve zadnjega sodišča.

Odnosi med posamezniki in med pravnimi osebami so pestri tudi z vidika prostorskih razsežnosti. Pogosto se znotraj teh razmerij pojavi mednarodni element, posledično pa je treba upoštevati in spoštovati pravila mednarodnega javnega in zasebnega prava.

V sklopu ustavnega in mednarodnega prava nudimo svetovanje in zastopanje v:
 • postopkih pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije,
 • postopkih pred Evropskim sodiščem za človekove pravice,
 • postopkih pred Sodiščem Evropske unije.
Odvetnice za ustavno in mednarodno pravo:

Posvet s strokovnjakinjo

Dogovorite se za posvet z našimi strokovnjakinjami za področje mednarodnega in ustavnega prava. Vse naše strokovnjakinje so izkušene in vam lahko nudijo kakovostno pravno pomoč ali preprosto odgovorijo na vaša vprašanja.

Področja dela

Ostala
 • Dostop do informacij javnega značaja

  Pomagamo tako organom javnega sektorja, kot tudi prosilcem, ki želijo dokumente od javnega sektorja …

  Več
 • Medijsko pravo

  Pomagamo novinarjem, ki delajo za medijske hiše, in samostojnim novinarjem, ki jih tožijo posamezniki …

  Več
 • Šolsko pravo

  Nataša Pirc Musar in Rosana Lemut Strle sta bili vrsto let članici in predsednici Sveta staršev …

  Več
 • Upravno pravo

  Upravno pravo ureja razmerja med organi javnega sektorja (državnimi in občinskimi) ali organizacijami …

  Več
 • Pravni PR

  Imate težave z mediji, ki vaše podjetje obravnavajo v zvezi s kakšno občutljivo temo …

  Več
 • Spori pred Evropskim sodiščem za človekove pravice

  Evropska konvencija o človekovih pravicah je mednarodni akt, na podlagi katerega odloča Evropsko …

  Več
 • GDPR in varstvo osebnih podatkov

  Varstvo osebnih podatkov predstavlja del naše pravice do zasebnosti. Pomagamo odpraviti kršitve in poskrbeti …

  Več
 • Civilno pravo

  Ljudje v medsebojnih interakcijah pogosto naletimo na situacije, ki za zagotovitev in varstvo …

  Več
 • Delovno pravo

  Poznamo zakon o javnih uslužbencih in vse specifike zaposlovanja v javnem sektorju …

  Več
 • Gospodarsko pravo

  Uspešno poslovanje danes zahteva strokovnost pri sklepanju gospodarskih poslov …

  Več
 • Kazensko in prekrškovno pravo

  Zastopanje in svetovanje pri kazenskih pravnih sporih, predvsem na področju medijev …

  Več