Šolsko pravo

Nataša Pirc Musar in Rosana Lemut Strle sta bili vrsto let članici in predsednici Sveta staršev, Nataša Pirc Musar je bila tudi članica Sveta šole. Obe zelo dobro poznata problematiko šolskega prava in delovnega prava, ki je vezano na zaposlovanje javnih uslužbencev v javnih zavodih. Če se vam napove Računsko sodišče ali kakšna inšpekcija, vam bo naše znanje rešilo marsikatero zagato.

Kako lahko pomagamo ravnateljicam in ravnateljem osnovnih in srednjih šol:
 • Pomagamo vam speljati postopke izrekov vzgojnih ukrepov (naša pomoč bo še posebej dobrodošla takrat, ko bodo starši do vas prišli z odvetniki),
 • vodenje postopkov o zaposlovanju in odpuščanju zaposlenih v šoli,
 • vodenje postopkov javnih naročil,
 • zastopanje v inšpekcijskih postopkih …
Odvetnici za šolsko pravo:

Posvet s strokovnjakinjo

Dogovorite se za posvet z našo strokovnjakinjo za področje šolskega prava. Obe naši strokovnjakinji sta izkušeni in vam lahko nudita kakovostno pravno pomoč ali preprosto odgovorita na vaša vprašanja.

Področja dela

Ostala
 • Dostop do informacij javnega značaja

  Pomagamo tako organom javnega sektorja, kot tudi prosilcem, ki želijo dokumente od javnega sektorja …

  Več
 • Medijsko pravo

  Pomagamo novinarjem, ki delajo za medijske hiše, in samostojnim novinarjem, ki jih tožijo posamezniki …

  Več
 • Upravno pravo

  Upravno pravo ureja razmerja med organi javnega sektorja (državnimi in občinskimi) ali organizacijami …

  Več
 • Pravni PR

  Imate težave z mediji, ki vaše podjetje obravnavajo v zvezi s kakšno občutljivo temo …

  Več
 • Spori pred Evropskim sodiščem za človekove pravice

  Evropska konvencija o človekovih pravicah je mednarodni akt, na podlagi katerega odloča Evropsko …

  Več
 • GDPR in varstvo osebnih podatkov

  Varstvo osebnih podatkov predstavlja del naše pravice do zasebnosti. Pomagamo odpraviti kršitve in poskrbeti …

  Več
 • Civilno pravo

  Ljudje v medsebojnih interakcijah pogosto naletimo na situacije, ki za zagotovitev in varstvo …

  Več
 • Delovno pravo

  Poznamo zakon o javnih uslužbencih in vse specifike zaposlovanja v javnem sektorju …

  Več
 • Gospodarsko pravo

  Uspešno poslovanje danes zahteva strokovnost pri sklepanju gospodarskih poslov …

  Več
 • Ustavno in mednarodno pravo

  V sklopu ustavnega in mednarodnega prava nudimo svetovanje in zastopanje v postopkih pred …

  Več
 • Kazensko in prekrškovno pravo

  Zastopanje in svetovanje pri kazenskih pravnih sporih, predvsem na področju medijev …

  Več