odvetniška pisarna Ljubljana

Transparentnost je izjemno pomembna za demokracijo in za to, da tisti, ki vladajo, vladajo bolj odgovorno. Vsi imamo pravico vprašati, kaj vladajoči počno z našim denarjem in kako odločajo. Pomagamo tako zavezancem, organom javnega sektorja, ki morajo slediti določbam Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, kot tudi prosilcem, ki želijo določene dokumente oz. informacije od javnega sektorja. Vodimo postopke pred Informacijskim pooblaščencem in pred Upravnim sodiščem.

Odvetnici za dostop do informacij javnega značaja:

Posvet s strokovnjakinjo

Dogovorite se za posvet z našo strokovnjakinjo za dostop do informacij javnega značaja. Obe naši strokovnjakinji sta izkušeni in vam lahko nudita kakovostno pravno pomoč ali preprosto odgovorita na vaša vprašanja.

Področja dela

Ostala
 • Medijsko pravo

  Pomagamo novinarjem, ki delajo za medijske hiše, in samostojnim novinarjem, ki jih tožijo posamezniki …

  Več
 • Šolsko pravo

  Nataša Pirc Musar in Rosana Lemut Strle sta bili vrsto let članici in predsednici Sveta staršev …

  Več
 • Upravno pravo

  Upravno pravo ureja razmerja med organi javnega sektorja (državnimi in občinskimi) ali organizacijami …

  Več
 • Pravni PR

  Imate težave z mediji, ki vaše podjetje obravnavajo v zvezi s kakšno občutljivo temo …

  Več
 • Spori pred Evropskim sodiščem za človekove pravice

  Evropska konvencija o človekovih pravicah je mednarodni akt, na podlagi katerega odloča Evropsko …

  Več
 • GDPR in varstvo osebnih podatkov

  Varstvo osebnih podatkov predstavlja del naše pravice do zasebnosti. Pomagamo odpraviti kršitve in poskrbeti …

  Več
 • Civilno pravo

  Ljudje v medsebojnih interakcijah pogosto naletimo na situacije, ki za zagotovitev in varstvo …

  Več
 • Delovno pravo

  Poznamo zakon o javnih uslužbencih in vse specifike zaposlovanja v javnem sektorju …

  Več
 • Gospodarsko pravo

  Uspešno poslovanje danes zahteva strokovnost pri sklepanju gospodarskih poslov …

  Več
 • Ustavno in mednarodno pravo

  V sklopu ustavnega in mednarodnega prava nudimo svetovanje in zastopanje v postopkih pred …

  Več
 • Kazensko in prekrškovno pravo

  Zastopanje in svetovanje pri kazenskih pravnih sporih, predvsem na področju medijev …

  Več