Ponosni smo, da sta naši odvetnici in partnerici Manca Trček in Katarina Emeršič Polić sedaj prevzeli tudi vlogo mediatork pri Mediacijski center. Ta dosežek je med drugim tudi izraz naše zavezanosti k zagotavljanju celovitih pravnih storitev.

Mediacija je namreč ena izmed alternativnih načinov reševanja sporov, ki spodbuja kulturo mirnega in sporazumnega reševanja sporov ter hkrati prispeva k potencialno manjšim obremenitvam sodišč. Prednost mediacije ni le hitrost postopka in posledično tudi nižji stroški, ki so sicer povezani z dolgotrajnostjo postopkov pred sodišči, temveč tudi možnost, da stranke uredijo vsa medsebojno sporna vprašanja s sporazumom.

Pri tem še dodajamo, da že 14. člen Kodeksa odvetniške poklicne etike določa, da naj odvetnik stalno izpopolnjuje svoje strokovno znanje ter skrbi za svojo splošno izobraženost in razgledanost, kar naše odvetnice dosledno spoštujejo.