Ula Tomaduz (opravljanje odvetniškega poklica miruje, trenutno Vodja kabineta predsednice Republike Slovenije)

kazensko pravo

Ula Tomaduz je leta 2014 najprej z odliko diplomirala, nato pa leta 2015 še z odliko magistrirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Svoje znanje je tekom študija dopolnjevala z delom na področju javnih zavodov in nevladnih organizacij, nekaj let pa si je obzorja širila z delom stevardese. Januarja 2016 se je kot odvetniška pripravnica zaposlila v Odvetniški pisarni Miro Senica in odvetniki, nato pa junija 2016 začela z delom sodniške pripravnice na Višjem sodišču v Ljubljani. Po z odliko opravljenem pravniškem državnem izpitu se je julija 2018 kot višja pravosodna svetovalka zaposlila na Okrožnem sodišču v Ljubljani.

Pri svojem delu se je posvečala predvsem kazenskemu in prekrškovnemu pravu ter klasičnim civilnopravnim disciplinam. Dragocene izkušnje, ki jih je pridobila pri delu na sodišču, ji pomagajo pri zastopanju strank pred sodišči in drugimi državnimi organi.

Ula je tudi mediatorka, tekoče govori angleško in francosko ter je doktorska kandidatka na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer proučuje ženske storilke kaznivih dejanj umora in njihovo povezavo s sindromom trpinčene ženske.

Od januarja 2019 svojo poklicno pot nadaljuje v Odvetniški družbi Pirc Musar & partnerji, o.p., d.o.o., od oktobra 2020 kot odvetnica.

Področja prakse:
  • Civilno pravo
  • Upravno pravo
  • Kazensko pravo
Izobrazba:
  • Pravna fakulteta Ljubljana, Funkcija psihiatričnega izvedenstva pri ugotavljanju neprištevnosti (2014) – diplomsko delo
  • Pravna fakulteta Ljubljana, Psihiatrično izvedenstvo v kazenskih postopkih zaradi spolne zlorabe otrok (2015) – magistrsko diplomsko delo
Poklicna pot:
  • Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki
  • Okrožno sodišče v Ljubljani
  • Odvetniška družba Pirc Musar & partnerji