Ines Rostohar Dežman (Odvetnica, partnerica in direktorica družbe)

Ines Rostohar Dežman je leta 2008 z odliko zaključila diplomski študij na Pravni fakulteti v Ljubljani. Med študijem je opravljala delo na Ministrstvu za delo družino in socialne zadeve na področju institucionalnega varstva ter javno zasebnega partnerstva. Oktobra 2008 se je kot odvetniška pripravnica zaposlila v Odvetniški pisarni Nevenke Šorli, vzporedno pa opravila tudi sodniško pripravniško pri Višjem sodišču v Ljubljani. Leta 2009 se je zaposlila v Odvetniški pisarni Miro Senica in odvetniki d.o.o. ter po opravljenem državnem pravniškem izpitu nadaljevala delo kot odvetniška kandidatka ter od leta 2012 dalje kot odvetnica.

Posvetila se je zlasti področju civilnega prava, v sklopu katerega zastopa stranke pred sodišči in drugimi organi v okviru pogodbenega, odškodninskega, stvarnega, dednega, izvršilnega, družinskega ter potrošniškega prava. Obenem se angažira na področju gospodarskega prava (insolvenčni postopki, izpodbijanje pravnih dejanj, prijava terjatev, ločitvenih in izločitvenih pravic) ter na področju upravnega prava (svetovanje in zastopanje v inšpekcijskih, geodetskih in razlastitvenih postopkih).

Od maja 2017 nadaljuje svojo odvetniško pot v Odvetniški družbi Pirc Musar & partnerji. Partnerica v družbi je postala maja 2019. Direktorica odvetniške družbe pa decembra 2022.

Področja Prakse:
  • Civilno pravo
  • Medijsko pravo
  • Delovno pravo
  • Gospodarsko pravo
  • Dedno pravo
Izobrazba:
  • Pravna fakulteta, Ljubljana (2008)
Poklicna Pot:
  • Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
  • Odvetniška pisarna Nevenke Šorli
  • Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki
  • Odvetniška družba Pirc Musar & partnerji