red. prof. dr. Polonca Kovač (redna profesorica)

upravno pravo
Dr. Polonca Kovač je po zaključeni gimnaziji v Kranju nadaljevala študij na Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer je diplomirala leta 1995. Sprva se je zaposlila na Upravni enoti Kranj, kjer je vodila denacionalizacijske upravne postopke, že v letu 1995 pa se je vključila v mednarodni 18-mesečni specialistični študij iz javne uprave in obvladovanja sprememb v upravi, nato pa je podiplomski študij nadaljevala na Fakulteti za družbene vede, kjer je leta 1999 uspešno zagovarjala magistrsko nalogo na temo novega javnega menedžmenta v slovenski upravi. Novembra 2005 je zaključila doktorski študij na Pravni fakulteti v Ljubljani z disertacijo na področju javnih pooblastil. Leta 1996 se je zaposlila na Upravni akademiji Ministrstva za notranje zadeve, od začetka leta 2001 do konca leta 2003 pa je delovala kot namestnica državnega sekretarja za javno upravo. V letu 2001 se je tretjinsko, v letu 2003 pa polno zaposlila na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2013 postala izredna profesorica za upravno pravo in pravno ureditev javne uprave. Od leta 2013 je članica izvršilnega odbora Slovenskega združenja za kakovost in odličnost za javni sektor. Decembra 2008 je postala članica Uradniškega sveta, kjer je bila od julija 2009 do novembra 2011 predsednica te institucije. Je (so)avtorica in urednica vrste monografij in strokovnih člankov. Od leta 2018 je na Fakulteti za upravo redna profesorica.
Področja Prakse:
  • Javni menedžment
  • Javna pooblastila
Izobrazba:
  • Pravna fakulteta, Ljubljana (1995)
  • Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, Novi javni menedžment v slovenski upravi (1999)
  • Pravna fakulteta, Ljubljana, Javna pooblastila (2005)
Poklicna Pot:
  • Upravna akademija Ministrstva za notranje zadeve
  • Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani
  • Uradniški svet